zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.24.2018
wartość: poniżej 221.000 EURO
termin składania ofert: 30 października 2018  09:10
wynik postępowania: wybór wykonawcy dla zadania nr 2 unieważnienie dla zadania nr 1