zamówienie na:

Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów mobilnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.27.2019
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 30 września 2019  09:00
wynik postępowania: Wybór wykonawcy