zamówienie na:

dostawy żywności na potrzeby jednostek oraz komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - z podziałem na zadania.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.36.2019
wartość: do 221 tys. euro
termin składania ofert: 29 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: wybór wykonawcy