zamówienie na:

świadczenie usług interwencyjnych w Ośrodku Wsparcia przy ul. Reymonta 8 we Wrocławiu z podziałem na zadania.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.37.2019
wartość: do 221 tys. euro
termin składania ofert: 5 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: wybór wykonawcy na zad 1-6