zamówienie na:

świadczenie całodobowych usług opieki w Ośrodku Wsparcia - mieszkaniu opieki wytchnieniowej przy ul. Kamieńskiego dla klientów z terenu miasta Wrocławia ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w związku z realizacją projektu "SAMO-Dzielni edycja 2" przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejski Ośrodek Polmocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art 275 ust 1
nr sprawy: dzob.281.14.2021
wartość: do 214 tys euro
termin składania ofert: 27 września 2021  08:00
wynik postępowania: postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 255 ust 3 i 6 Pzp 
Ogłoszenie (131kB) pdf
swz (765kB) pdf
Załączniki w Word (145kB) word
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia (188kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (194kB) pdf
Unieważnienie postępowania (186kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Juraszek
Opublikował: Marta Juraszek-Ciupa (16 września 2021, 13:32:03)

Ostatnia zmiana: Marta Juraszek-Ciupa (8 października 2021, 13:12:25)
Zmieniono: i

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 181