zamówienie na:

świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów mobilnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art 275 ust 1
nr sprawy: DZOB.281.18.2021
wartość: do 214 tys euro
termin składania ofert: 18 października 2021  08:00
wynik postępowania: postępowanie zadanie zostało unieważnione, na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.). Uzasadnienie: Oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.