zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pzp
nr sprawy: DZOB.281.24.2021
wartość: do 750 tys euro usługi społeczne
termin składania ofert: 10 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: wybór wykonawcy