zamówienie na:

świadczenie usług interwencyjnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 45a we Wrocławiu z podziałem na zadania.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pzp
nr sprawy: DZOB.281.25.2021
wartość: do 214 tys euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawców z zadania nr1,2,3,4,5,6,7,8