zamówienie na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej i sieci teleinformatycznej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art. 275 ust.1
nr sprawy: DZOB.281.30.2021
wartość: do 214 tys euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2022  09:00
wynik postępowania: wybor wykonawcy