Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

zorganizowanie i przeprowadzenie treningów „Autoprezentacji” dla uczestników projektu „PAS-ja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.9.2020
wartość: do 214 tys. euro
termin składania ofert: 18 marca 2020  09:00
wynik postępowania: wybór Wykonawcy 

zamówienie na:

zorganizowanie i przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych „Autoprezentacja” dla uczestników projektu „TRAMPOLINA – mieszkania wspomagane” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.8.2020
wartość: do 214 tys. euro
termin składania ofert: 11 marca 2020  09:00
wynik postępowania: wybór wykonawcy 

zamówienie na:

zorganizowanie dwóch krajowych wycieczek integracyjnych dla pracowników oraz emerytów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.7.2020
wartość: do 214 tys. euro
termin składania ofert: 5 marca 2020  09:00
wynik postępowania: wybór wykonawcy 

zamówienie na:

dostawy bonów na zakup żywności dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.4.2020
wartość: poniżej 214 tys. euro
termin składania ofert: 29 stycznia 2020  09:00
wynik postępowania: Wybór wykonawcy 

zamówienie na:

dostawę artykułów papierniczych i biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.3.2020
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 27 stycznia 2020  09:00
wynik postępowania: Wybór wykonawcy 

zamówienie na:

dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.2.2020
wartość: DO 214 tys. euro
termin składania ofert: 22 stycznia 2020  09:00
wynik postępowania: wybór wykonawcy 

zamówienie na:

dostawę karnetów uprawniających pracowników i emerytów MOPS do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych o zróżnicowanym charakterze w postaci pakietu sportowego w ramach miesięcznego abonamentu.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.1.2020
wartość: DO 214 tys. euro
termin składania ofert: 13 stycznia 2020  09:00
wynik postępowania: wybór wykonawcy 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)