Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

dostawę tabletów z ładowarkami na potrzeby realizacji projektu „KomPAS” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art 275 pkt 2 Pzp
nr sprawy: DZOB.281.11.2021
wartość: do 214 tys. euro
termin składania ofert: 1 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: wybór Wykonawcy 

zamówienie na:

Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art 275 pkt 1 Pzp
nr sprawy: DZOB.281.10.2021
wartość: do 214 tys. euro
termin składania ofert: 1 lipca 2021  08:00
wynik postępowania: wybór Wykonawcy 

zamówienie na:

Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art 275 pkt 1 Pzp
nr sprawy: DZOB.281.8.2021
wartość: do 214 tys. euro
termin składania ofert: 17 maja 2021  08:00
wynik postępowania: Unieważnienie postępowania dla zadania nr 2 Wybór wykonawcy dla zadania nr 1 

zamówienie na:

Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego tj. drogi p. pożarowej wraz z zagospodarowaniem terenu posesji Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego przy ul.Szkolnej we Wrocławiu – Etap II

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy z możliwością negocjacji na podstawie art 275 pkt 2 ustawy Pzp
nr sprawy: DZOB.281.7.2021
wartość: do 214 tys. euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2021  08:00
wynik postępowania: Wybór Wykonawcy 

zamówienie na:

przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do mieszkań klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art 275 pkt 1 Pzp
nr sprawy: DZOB.281.6.2021
wartość: do 214 tys. euro
termin składania ofert: 26 marca 2021  08:00
wynik postępowania: Wybór Wykonawcy 

zamówienie na:

dostawę energii cieplnej do obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art 275 pkt 1 Pzp
nr sprawy: DZOB.281.5.2021
wartość: do 214 tys. euro
termin składania ofert: 18 lutego 2021  08:00
wynik postępowania: Wybór wykonawcy 

zamówienie na:

zamówienia w trybie z wolnej ręki na zadanie pn: Przesył i dystrybucja energii cieplnej do obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: wolna ręka
nr sprawy: DZOB.281.4.2021
wartość: do 214 tys. euro
termin składania ofert: 9 lutego 2021  10:00
wynik postępowania: podpisanie umowy 

zamówienie na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej i sieci teleinformatycznej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art 275 pkt 1 Pzp
nr sprawy: DZOB.281.2.2021
wartość: do 214 tys. Euro
termin składania ofert: 8 lutego 2021  08:00
wynik postępowania: Wybór wykonawcy 

zamówienie na:

przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do Dziennego Domu Pomocy „Pogodna Jesień” mieszczącego się przy ul. Litewskiej 20 we Wrocławiu.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art 275 pkt 1 Pzp
nr sprawy: DZOB.281.1.2021
wartość: do 214 tys. euro
termin składania ofert: 29 stycznia 2021  08:00
wynik postępowania: wybór wykonawcy 

zamówienie na:

przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do mieszkań klientów miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: dzob.281.30.2020
wartość: powyżej 214 tys. euro
termin składania ofert: 14 stycznia 2021  08:00
wynik postępowania: Wybór Wykonawcy 

zamówienie na:

dostawę artykułów papierniczych i biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.34.2020
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: Wybór wykonawcy 

zamówienie na:

świadczenie usługi pocztowej - nadawania przekazów pocztowych w formie bezgotówkowej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: usługi społeczne
nr sprawy: DZOB.281.35.2020
wartość: poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 7 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia 

zamówienie na:

dostawę bonów na zakup żywności dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.33.2020
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 4 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: Wybór wykonawcy 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)