Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.32.2017
wartość: poniżej 209 tys. Euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2017  09:00
wynik postępowania: Wybór wykonawcy 

zamówienie na:

przeprowadzenie kursu zawodowego „Dietetyk” oraz kursu zawodowego „Przeróbki krawieckie” dla uczestników projektu „Wrocław Miastem @ktywnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na zadania

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.30.2017
wartość: do 209 tys euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2017  09:00
wynik postępowania: wybór wykonawcy  

zamówienie na:

dostawy żywności na potrzeby jednostek oraz komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - z podziałem na zadania

zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DZOB.281.27.2017
wartość: DO 209 TYS. EURO
termin składania ofert: 28 listopada 2017  09:00
wynik postępowania: wybór wykonawców na zadanie nr 1,2, 4-7, 9 i 10 

zamówienie na:

Świadczenie usług interwencyjnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 43abcd i 45a we Wrocławiu z podziałem na zadania.

zamawiający: Miesjski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.25.2017
wartość: poniżej 209 tys. Euro
termin składania ofert: 24 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: Wybór wykonawcy dla zadań 1,2,3,5,6,7,8,9  

zamówienie na:

świadczenie usługi pocztowej - nadawania przekazów pocztowych w formie bezgotówkowej z tytułu świadczeń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tryb zamówienia: USŁUGI SPOŁECZNE
nr sprawy: DZOB.281.21.2017
wartość: do 750.000 euro
termin składania ofert: 5 października 2017  09:00
wynik postępowania: UNIEWAŻNIENIE  

zamówienie na:

przeprowadzenie kursu zawodowego „Operator wózków widłowych z modułem magazyniera” dla uczestników projektu „Wrocław Miastem @ktywnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Spoóecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.20.2017
wartość: do 209 tys. euro
termin składania ofert: 2 października 2017  09:00
wynik postępowania: wybór wykonawcy 

zamówienie na:

przeprowadzenie kursu zawodowego „Opiekun/-ka osoby zależnej” dla uczestników projektu „Wrocław Miastem @ktywnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Spoóecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.18.2017
wartość: do 209 tys. euro
termin składania ofert: 25 września 2017  09:00
wynik postępowania: wybór wykonawcy 

zamówienie na:

przeprowadzenie kursu zawodowego przygotowującego do uzyskania uprawnienia elektrycznych SEP do 1 kV oraz kursu zawodowego „Operator wózków widłowych z modułem magazyniera” dla uczestników projektu „Wrocław Miastem @ktywnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 2 zadania

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.17.2017
wartość: do 209 tys euro
termin składania ofert: 11 września 2017  09:00
wynik postępowania: wybór wykonawcy na zad. nr 1 unieważnienie zad nr 2 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)