Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.24.2018
wartość: poniżej 221.000 EURO
termin składania ofert: 30 października 2018  09:10
wynik postępowania: wybór wykonawcy dla zadania nr 2 unieważnienie dla zadania nr 1 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.21.2018
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 18 maja 2018  09:00
wynik postępowania: Wybór wykonawcy 

zamówienie na:

Dostawa gazu ziemnego z sieci gazowniczej do lokali i obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanych na terenie miasta Wrocławia

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.19.2018
wartość: poniżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 25 kwietnia 2018  09:00
wynik postępowania: Wybór wykonawcy 

zamówienie na:

Dostawa naturalnej wody mineralnej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.11.2018
wartość: do 221 tys. euro
termin składania ofert: 21 marca 2018  09:00
wynik postępowania: Wybór wykonawcy 

zamówienie na:

Dostawa wody do celów bytowych i odbioru ścieków z lokali i obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanych na terenie miasta Wrocławia oraz odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z działek będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 zadania.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: DZOB.281.8.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 5 marca 2018  10:30
wynik postępowania: wybór wykonawcy 

zamówienie na:

przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat B, C, D oraz na przewóz osób i rzeczy (kwalifikacje) dla uczestników projektu „Wrocław Miastem @ktywnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na zadania

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.5.2018
wartość: do 221 tys euro
termin składania ofert: 15 lutego 2018  09:00
wynik postępowania: wybór wykonawcy na zadania nr 1 unieważnienie zad nr 2,4 i 4 

zamówienie na:

Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.3.2018
wartość: do 221 tys. euro
termin składania ofert: 26 stycznia 2018  09:00
wynik postępowania: Wybór wykonawcy 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)