Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

świadczenie usług zdalnego monitoringu elektronicznego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

zamawiający: Miejski Ośrodek Polmocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art 275 ust 1
nr sprawy: DZOB.281.12.2021
wartość: do 214 tys euro
termin składania ofert: 10 września 2021  08:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania  

zamówienie na:

dostawę energii cieplnej do obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art 275 pkt 1 Pzp
nr sprawy: DZOB.281.3.2021
wartość: do 214 tys. euro
termin składania ofert: 8 lutego 2021  08:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)