Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art 275 ust 1
nr sprawy: dzob.281.26.2021
wartość: do 214 tys euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2021  08:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art 275 ust 1
nr sprawy: DZOB.281.21.2021
wartość: do 750 tys Euro usługi społeczne
termin składania ofert: 30 listopada 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp, ponieważ nie została złożona żadna oferta.  

zamówienie na:

dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art 275 ust 1
nr sprawy: DZOB.281.20.2021
wartość: do 214 tys euro
termin składania ofert: 5 listopada 2021  08:00
przyczyna unieważnienia: Wszystkie złożone oferty podlegają unieważnieniu 

zamówienie na:

świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów mobilnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art 275 ust 1
nr sprawy: DZOB.281.18.2021
wartość: do 214 tys euro
termin składania ofert: 18 października 2021  08:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie zadanie zostało unieważnione, na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.). Uzasadnienie: Oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów mobilnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

zamawiający: Miejski Ośrodek Polmocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art 275 ust 1
nr sprawy: dzob.281.15.2021
wartość: do 214 tys euro
termin składania ofert: 5 października 2021  08:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie zadanie zostało unieważnione, na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.). Uzasadnienie: Oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

świadczenie całodobowych usług opieki w Ośrodku Wsparcia - mieszkaniu opieki wytchnieniowej przy ul. Kamieńskiego dla klientów z terenu miasta Wrocławia ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w związku z realizacją projektu "SAMO-Dzielni edycja 2" przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejski Ośrodek Polmocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art 275 ust 1
nr sprawy: dzob.281.14.2021
wartość: do 214 tys euro
termin składania ofert: 27 września 2021  08:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 255 ust 3 i 6 Pzp 

zamówienie na:

świadczenie usług zdalnego monitoringu elektronicznego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

zamawiający: Miejski Ośrodek Polmocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art 275 ust 1
nr sprawy: DZOB.281.12.2021
wartość: do 214 tys euro
termin składania ofert: 10 września 2021  08:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania  

zamówienie na:

dostawę energii cieplnej do obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art 275 pkt 1 Pzp
nr sprawy: DZOB.281.3.2021
wartość: do 214 tys. euro
termin składania ofert: 8 lutego 2021  08:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)