Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.10.2020
wartość: poniżej 214 tys. euro
termin składania ofert: 7 lipca 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

zorganizowanie i przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych „Autoprezentacja” dla uczestników projektu „TRAMPOLINA – mieszkania wspomagane” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.6.2020
wartość: DO 214 tys. euro
termin składania ofert: 2 marca 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

zorganizowanie dwóch krajowych wycieczek integracyjnych dla pracowników oraz emerytów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.5.2020
wartość: do 214 tys. euro
termin składania ofert: 20 lutego 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)