Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań publicznych dotyczących rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Od dnia 1 października 2015 r. współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych lub współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Gminy Wrocław, zajmuje się Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo - zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) – z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań     z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1945);
- Uchwała nr XLVII/1096/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2018;
- Uchwała nr XLVII/1095/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2018 – 2022.
- Uchwała nr XLVIII/1129/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Bez barier” na lata 2018 – 2022.

metryczka


Wytworzył: Patrycja Karaś (12 kwietnia 2016)
Opublikował: Marcin Krystyańczuk (12 kwietnia 2016, 11:23:49)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ostatnia zmiana: Patrycja Karaś (9 lipca 2018, 11:26:59)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9800