Plan poprawy dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu, na lata 2021-2024

data zatwierdzenia planu: 26.03.2021

zatwierdził: Anna Józefiak-Materna - Dyrektor

data opracowania planu: 26.03.2021

opracował: Grzegorz Polkowski – Koordynator ds. dostępności

Diagnoza

Działanie : audyt architektoniczny wewnętrzny,

Zidentyfikowane problemy i zalecenia do wdrożenia:

1. ul. Koszykarska 6a
 • w najbliższym sąsiedztwie budynku brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością;
 • na wejściu do siedziby próg wys. 3 cm;
 • domofon na wys. 145 cm;
 • toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnością ale wymaga modernizacji;
2. ul. Nowowiejska 102
 • w najbliższym sąsiedztwie budynku brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością;
 • wejście od frontu nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ale wejście od tył już tak – należy zastosować odpowiednie tablice informacyjne; wejście tylne na co dzień jest zamknięte, brak domofonu;
 • wewnątrz trzy schody przy pomieszczeniu socjalnym – niezbędna platforma rozkładana, szyny lub inne rozwiązanie;
 • toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnością ale wymaga modernizacji;
3. ul. Hubska 30-32
 • niezbędna niwelacja krawężnika na ciągu komunikacyjnym od miejsca parkingowego do wejścia do budynku;
 • klatka schodowa – potrzebny zakup platformy przyschodowej z IV na V piętro lub zastosowanie innego rozwiązania ( do użytku pracowników);
 • niezbędna niwelacja pojedynczych schodów na V piętrze – zastosowanie np. platformy rozkładanej,
4. pl. Św. Macieja 4
 • w najbliższym sąsiedztwie budynku brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością;
 • duże, ciężkie drzwi metalowe wejściowe;
 • potrzeba skontrastowania drzwi wejściowych;
 • toaleta nie dostosowana dla osób z niepełnosprawnością;
 • kasa posiada zbyt wysoko umieszczone okienko;
5. ul. Nowowiejska 29
 • w najbliższym sąsiedztwie budynku brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością;
 • przy wejściu stopień o wys. 9 cm od poziomu chodnika;
 • toaleta nie dostosowana dla osób z niepełnosprawnością;
6. ul. Oficerska 8a
 • ciężkie drzwi wejściowe;
 • klatka schodowa – niezbędny zakup i montaż platformy przyschodowej;
 • brak zabezpieczenia schodów do piwnicy – montaż bramki zabezpieczającej;
 • kasa posiada zbyt wysoko umieszczone okienko,
7. ul. Kamieńskiego 190
 • toaleta nie dostosowana dla osób z niepełnosprawnością;
8. ul. Gliniana 55
 • domofon na wysokości 150 cm;
 • schody do lokalu 7 stopni – do analizy zastosowanie platformy, podjazdu lub podnośnika od strony podwórka;
 • drzwi wewnętrzne nie przystosowane ( szer. 80 cm);
 • toaleta nie dostosowana dla osób z niepełnosprawnością;
9. ul. Karola Miarki 1
 • w najbliższym sąsiedztwie budynku brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością;
 • wejście – niezbędna niwelacja progu o wys. 3 cm;
 • toaleta nie dostosowana dla osób z niepełnosprawnością,
10. ul. Podwale 75a
 • w najbliższym sąsiedztwie budynku brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością;
 • drzwi wejściowe do budynku szer. 80 cm;
 • schody do poziomu parteru 7 stopni – niezbędne zastosowanie windy lub podnośnika zewnętrznego,
 • na wejściu do lokalu: próg 8 cm; drzwi 80 cm + krata; domofon ;
 • drzwi wewnętrzne 80 cm;
 • toaleta nie dostosowana dla osób z niepełnosprawnością;
11. ul. Dąbrowskiego 11/2
 • wejście po schodach kamiennych 3 stopnie , wysoko umieszczony domofon; ciężkie drzwi; jest wejście od tyłu – do analizy możliwość zastosowania platformy przyschodowej lub podjazd/podnośnik od strony podwórka;
 • drzwi wewnętrzne 80 cm;
 • toaleta nie dostosowana dla osób z niepełnosprawnością;
12. ul. Rydygiera  43A
 • w najbliższym sąsiedztwie budynku brak wydzielonego miejsce parkingowego dla osób z niepełnosprawnością;
 • klatka schodowa – niezbędny zakup i montaż platform przyschodowych lub zastosowanie innego rozwiązania dla komunikacji na dwa poziomy;
13. ul. Braniborska 6-8
 • w najbliższym sąsiedztwie budynku brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością;
 • wejście od frontu - schody wejściowe nieprzystosowane;
 • wejście boczne z podjazdem - potrzebny remontu ciągu komunikacyjnego do tego wejścia;
 • klatka schodowa – niezbędny zakup i montaż platformy przyschodowej na I piętro;
 • niezbędne skontrastowanie schodów i drzwi;
 • brak przycisku alarmujący w toalecie;
 • schodki do Sali konferencyjnej – zakup i montaż platformy rozkładanej/ podestu;
14. ul. Żeromskiego 79
 • w najbliższym sąsiedztwie budynku brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością;
 • toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ale wymaga modernizacji;
15. ul. Młodych Techników 58
 • w najbliższym sąsiedztwie budynku brak wydzielonego miejsce parkingowego dla osób z niepełnosprawnością;
 • schody przed wejściem głównym -instalacja platformy, podjazdu lub szyn - trudny układ przestrzenny, potrzebny projekt i kosztorys;
 • ciężkie, zabytkowe drzwi wejściowe;
 • problem z pierwszymi schodami na wysokie piętro- brak miejsca na platformę, niezbędne inne rozwiązanie;
 • klatka schodowa parter-Ip-IIp. – potrzeba zakupu i montażu platformy przyschodowej;
 • toaleta nie dostosowana dla osób z niepełnosprawnością;
16. ul. Średzka 42
 • wejście po schodach – jedynym rozwiązaniem jest budowa windy lub zmiana lokalizacji;
 • toaleta nie dostosowana dla osób z niepełnosprawnością;
17. ul. Na Ostatnim Groszu 54/56
 • w najbliższym sąsiedztwie budynku brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością;
 • wejście po stromych schodach, 8 stopni (h=17 cm) – niezbędna platforma przyschodowa;
 • drzwi wewnętrzne o szer. 80 cm;
 • toaleta nie dostosowana dla osób z niepełnosprawnością;
18. ul. Litewska 20
 • w najbliższym sąsiedztwie budynku brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością;
 • toaleta nie dostosowana dla osób z niepełnosprawnością;
19. ul. Reymonta 8
 • w najbliższym sąsiedztwie budynku brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością;
 • toaleta nie dostosowana dla osób z niepełnosprawnością;
20. ul. Kniaziewicza 29
 • w najbliższym sąsiedztwie budynku brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością;
21. ul. Kamieńskiego 190 - Pensjonat
 • w najbliższym sąsiedztwie budynku brak wydzielonego miejsce parkingowego dla osób z niepełnosprawnością;
22. pl. Macieja 19/20
 • w najbliższym sąsiedztwie budynku brak wydzielonego miejsce parkingowego dla osób z niepełnosprawnością;
23. ul. Krzywoustego 296
 • w najbliższym sąsiedztwie budynku brak wydzielonego miejsce parkingowego dla osób z niepełnosprawnością;

Działanie : audyt cyfrowy zewnętrzny,

Zidentyfikowane problemy i zalecenia do wdrożenia:

 • dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej;
 • usunięcie błędów na stronie mops.wroclaw.pl oraz www.bip.wroclaw.pl;

Działanie : audyt informacyjno-komunikacyjny wewnętrzny,

Zidentyfikowane problemy i zalecenia do wdrożenia:

 • w budynku przy Litewskiej 20 brak tablicy informacyjnej na temat rozkładu pomieszczeń,
 • w Biurach Obsługi Klienta na ul Namysłowskiej 8 i ul. Hubskiej 30-32 potrzebny zakup i instalacja pętli indukcyjnych;
 • zalecana wymiana wszystkich tablic informacyjnych o rozkładzie pomieszczeń na tablice tyflograficzne;

Harmonogram działań

W zakresie dostępności architektonicznej :

1. Budynki: ul. Koszykarska 6a, ul. Nowowiejska 10, ul. Hubska 30-32, pl. Macieja 4, ul. Nowowiejska 29, ul. Oficerska 8a, ul Kamieńskiego 190, ul. Gliniana 55, ul. Karola Miarki 1, ul. Podwale 75a, ul. Dąbrowskiego 11/2, ul. Rydygiera 43 A, ul. Braniborska 6-8, ul. Żeromskiego 79, ul. Kniaziewicza 29, pl. Macieja 19/20, ul. Krzywoustego 296, w zakresie określonym w DIAGNOZIE;
 • Czas realizacji : do końca 2021 r.
 • Niezbędne działania : przygotowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, przygotowanie zapytania cenowego lub postępowania przetargowego, wyłonienie Wykonawcy, realizacja i odbiór wykonanych prac,
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Sekcja Remontowo-Techniczna,
 • Przewidywany koszt: 556 tys. zł,
2. Budynki: ul. Młodych techników 58, ul. Średzka 42, ul. Na Ostatnim Groszu 54/56, ul. Litewska 20, ul. Reymonta 8, w zakresie określonym w DIAGNOZIE;
 • Czas realizacji : do końca 2024 r.
 • Niezbędne działania : oszacowanie wartości zamówienia, przygotowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń,
 • przygotowanie zapytania cenowego lub postępowania przetargowego, wyłonienie Wykonawcy, realizacja i odbiór robót; alternatywnie podjęcie działań w kierunku zmiany siedzib,
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Sekcja Remontowo-Techniczna,
 • Przewidywany koszt: według oszacowania lub kosztorysu,
3. Aktualizacja deklaracji dostępności w zakresie dostępności architektonicznej,
 • Czas realizacji : 2021-2024,
 • Niezbędne działania : Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku gdy nastąpią zmiany mające wpływ na dostępność architektoniczną budynków MOPS,
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Sekcja Remontowo-Techniczna, Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Przewidywany koszt: brak,
4. Bieżący monitoring,
 • Czas realizacji : 2021-2024,
 • Niezbędne działania: Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, MOPS nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami; obsługa wniosków o zapewnienie dostępności,
 • Komórka organizacyjna lub pracownik odpowiedzialny za realizację
 • Zadania: Koordynator ds. dostępności, Kierownik Sekcji Remontowo -Technicznej,
 • Przewidywany koszt: według potrzeb,

W zakresie dostępności cyfrowej :

1. Dostosowanie  wszystkich dokumentów elektronicznych publikowanych na stronach mops.wroclaw.pl oraz bip.mops.wroclaw.pl do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Czas realizacji : do końca 2021 r.
 • Niezbędne działania: sporządzenie instrukcji i standardu przygotowania treści załączników i dokumentów umieszczanych na stronach, szkolenie pracowników, opracowanie dokumentów w postaci spełniającej wymagania dostępności
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Sekcja informatyki we współpracy z redaktorami strony mops.wroclaw.pl oraz redaktorami strony www.bip.mops.wroclaw.pl ,
 • Przewidywany koszt: brak,
2. Usunięcie błędów na stronie www.mops.wroclaw.pl  oraz www.bip.mops.wroclaw.pl  ,
 • Czas realizacji : do końca 2021 r.
 • Niezbędne działania: Usunięcie błędów wykazanych w audycie, niewymagających prac programistycznych, sprawdzenie działania strony po usunięciu błędów,
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Sekcja informatyki we współpracy z redaktorami strony mops.wroclaw.pl oraz redaktorami strony www.bip.mops.wroclaw.pl ,
 • Przewidywany koszt: brak,
3. Aktualizacja deklaracji dostępności,
 • Czas realizacji : 2021-2024,
 • Niezbędne działania: Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową.
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Sekcja Informatyki,
 • Przewidywany koszt: brak,
4. Bieżący monitoring,
 • Czas realizacji : 2021-2024,
 • Niezbędne działania: Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, MOPS nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami; obsługa wniosków o zapewnienie dostępności,
 • Pracownik odpowiedzialny za realizację: Koordynator ds. dostępności, Kierownik Sekcji Informatyki,
 • Przewidywany koszt: według potrzeb,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej :

1. Zakup i instalacja pętli indukcyjnych w biurach obsługi klienta, zakup i montaż tablic tyflograficznych.
 • Czas realizacji : do końca 2022 r.
 • Niezbędne działania: oszacowanie wartości zamówienia, przeprowadzenie zapytania ofertowego na dostawę i instalację,
 • realizacja i odbiór prac,
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Dział Obsługi we współpracy z Działem Adaptacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Przewidywany koszt: według oszacowania,
2. Bieżący monitoring,
 • Czas realizacji : 2021-2024,
 • Niezbędne działania: Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, MOPS nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami; obsługa wniosków o zapewnienie dostępności,
 • Komórka organizacyjna lub pracownik odpowiedzialny za realizację
 • Zadania: Koordynator ds. dostępności, Kierownik Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych,
  Przewidywany koszt: według potrzeb,

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Polkowski (25 marca 2021)
Opublikował: Jarosław Manek (30 marca 2021, 12:11:14)

Ostatnia zmiana: Jarosław Manek (30 marca 2021, 13:56:46)
Zmieniono: Poprawki edycyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 413