Budżet

Budżet

Budżet na rok 2020

Plan wydatków na 2020 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18.12.2019r. Nr XVII/465/19 w sprawie budżetu Miasta oraz Nr XVII/466/19 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta zadania własne gminy: [...]

Budżet na 2019 rok

Plan wydatków na 2019 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20.12.2018r. Nr III/27/18 w sprawie budżetu Miasta oraz Nr III/28/18 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miastazadania własne gminy  [...]

- na rok 2018

Plan wydatków na 2018 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia   z 21.12.2017r. Nr XLIX/1169/17 w sprawie budżetu  oraz XLIX/1170/17 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta PLAN WYDATKÓW: - zadania [...]

metryczka