sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911 z poźn. zm. )
 
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (11552kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jolanta Dzięcioł (8 maja 2019)
Opublikował: Remigiusz Różański (8 maja 2019, 15:25:32)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ostatnia zmiana: Remigiusz Różański (9 maja 2019, 09:53:10)
Zmieniono: korekta treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1341