Sprawozdanie finansowe za 2019 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911 z poźn. zm. ) 
  
Sprawozdanie finansowe za 2019 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu (19592kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jolanta Dzięcioł (16 czerwca 2020)
Opublikował: Michał Mazur (16 czerwca 2020, 09:53:26)

Ostatnia zmiana: Michał Mazur (16 czerwca 2020, 10:08:41)
Zmieniono: Dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 891