Sprawozdanie finansowe za 2020 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2020 poz. 342 z poźn. zm. ) 

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (5097kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jolanta Dzięcioł (12 maja 2021)
Opublikował: Michał Mazur (12 maja 2021, 12:23:35)

Ostatnia zmiana: Michał Mazur (12 maja 2021, 12:37:51)
Zmieniono: zmiana etykiety

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 447