Oświadczenia majątkowe


Oświadczenia majątkowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których działalność koordynowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – publikacja na podst. art. 24 i ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 25 d ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

metryczka


Wytworzył: Hanna Domańska-Dąbrowska (30 listopada 2011)
Opublikował: Ewa Łukasik (30 listopada 2011, 08:14:38)

Ostatnia zmiana: Beata Czapiga (11 lipca 2019, 14:46:41)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18459