zamówienie na:

świadczenie usług interwencyjnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 45a we Wrocławiu z podziałem na zadania.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.38.2019
wartość: poniżej 221 tys euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Wybór wykonawcy dla zadań 1,2,3,4,5,7 Unieważnienie dla zadania nr 6